Zakres wykonywanych usług:

  • zaopatrzenie w wodę
  • odprowadzanie ścieków
  • odbiór nieczystości stałych i płynnych
  • wykonawstwo sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
  • zarządzanie nieruchomościami
  • usługi budowlane, drogowe i brukarskie
  • usługi transportowe
  • wynajem sprzętu budowlanego

ZAKŁAD CZYNNY:
poniedziałek - piątek 7.00-15.00

KASA CZYNNA:
poniedziałek - piątek 7.00-14.00

Script logo