Zajmuje się wykonywaniem przyłączy, naprawą i eksploatacją sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, wymianą wodomierzy. Po złożeniu przez klienta dokumentu stwierdzającego prawo do nieruchomości, aktualnej mapy sytuacyjnej oraz wniosku o wykonanie przyłącza rozpatrywane są warunki techniczne przyłączenia i przekazane są wnioskodawcy. Koszt wydania warunków technicznych pokrywa wnioskodawca. Po wykonaniu przyłącza wnioskodawca może wystąpić z wnioskiem o podpisanie umowy na dostawę wody. Umowy zawiera się nieodpłatnie.
Kontakt z działem - tel. +48 77 438 76 43 lub +48 77 438 73 94  wewn. 25

Wykonywanie przyłączy:
Kierownik Działu Technicznego

mgr inż. Czerwiński Jacek
Uprawnienia Budowlane nr OPL/0739/OWOS/11
tel. kom. +48 608 142 829
       
Mistrz ds. Eksploatacji i Usług
Kołek Hubert
tel. kom. +48 698 613 955

Zawieranie umów z odbiorcami:
Specjalista ds. Sprzedaży i Obsługi Klientów
Tracz Krzysztof
tel. +48 77 438 76 43 lub +48 77 438 73 94 wewn. 22
Script logo