Obejmuje swoją działalnością obszary które są własnością Gminy Biała. W ramach umowy z Urzędem Miejskim do obowiązków należy:

 • utrzymanie dróg w okresie zimowym 35.900 m2 dróg oraz 25.770 m2 w okresie letnim
 • zimowe i letnie utrzymanie chodników miejskich, wewnątrz-miejskich i gminnych na terenie miasta i Gminy Biała na powierzchni 7.100 m2 oraz sprzątanie placów zabaw o powierzchni 672 m2.
 • utrzymanie zieleni miejskiej na terenie miasta i gminy Biała (koszenie trawy - 21.360 m2, cięcie żywopłotów na terenie miasta i gminy - 1.990 m2).

Dział Higieny świadczy również usługi na obszarach nie będących własnością Gminy Biała.
Zakres usług:

 • odśnieżanie i posypywanie
 • koszenie trawy
 • pielęgnacja żywopłotów
 • pozimowe oczyszczanie ulic
 • malowanie oznakowania poziomego wraz z materiałem
 • malowanie ławek
 • wywóz nieczystości stałych (w pojemnikach, w kontenerach, luzem)
 • wywóz nieczystości płynnych
 • mechaniczne lub ręczne zamiatanie jezdni i chodników
 • utrzymanie porządku na cmentarzu komunalnym w Białej

Kontakt z działem - tel. +48 77 438 76 43 lub +48 77 438 73 94  wewn. 20 lub 29


Mistrz w Dziale Higieny Komunalnej
Kułakowski Zdzisław
tel. kom. +48 698 994 831 ; tel. stacjonarny +48 77 438 76 43 lub +48 77 438 73 94  wewn. 29

Script logo