Wodociągi i Kanalizacja w Białej Sp. z o.o.
ul. Prudnicka 43
48-210 Biała

  • NIP: 755-000-64-60 
  • REGON  530575262 
  • NR KRS  0000158325 

Telefony:

  • tel./fax +48 77 438 76 43 
  • tel. +48 77 438 81 85 
Script logo