Na terenie Gminy Biała znajduje się również oczyszczalnia ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej grawitacyjną i wymuszoną oraz z dwiema przzepompowniami ścieków. Obejmuje ona swoim zkresem 70% miasta Biała oraz ścieki dowożone z terenu gminy Biała.

Script logo