Organami Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Białej są:

  • Zgromadzenie Wspólników
  • Rada Nadzorcza
  • Zarząd Spółki

Zgromadzenie Wspólników tworzy:

  • Właściciel - Gmina Biała w osobie Burmistrza Białej

Rada Nadzorcza Spółki:

  • Przewodniczący Rady Nadzorczej - Jarosław Janusz
  • Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej - Dorota Zasłonka 
  • Członek Rady Nadzorczej - Mirosław Libront

Zarząd Spółki:

  • Prezes Zarządu - Marcin Haberecht

tel. +48 77 438 81 85
tel. +48 77 438 76 43 wewn. 24
tel. kom. +48 600 009 231

Script logo