Wodociąg Grupowy Gostomia zasilany jest z dwóch studni wgłębnych, który zaopatruje w wodę pitną około 1.700 mieszkańców z miejscowości Gostomia, Rostkowice, Solec, Browieniec, Wilków, Czartowice, Nowa Wieś. Długość sieci wodociągowej na tym obszarze wynosi 16,3 km. Średni pobór wody na obszarze tego wodociągu wynosi około 78.000 m3

Script logo