Wodociąg Grupowy Józefówek zasilany jest z 2 studni wgłębnych, który zaopatruje w wodę pitną mieszkańców w łącznej ilości około 127 osób z miejscowości Józefówek. Długość sieci wodociągowej na tym obszarze wynosi 1,3 km. Średni pobór wody na obszarze tego wodociągu wynosi około 5.000 m3. Łącznie sieć wodociągowa na terenie gminy Biała liczy ponad 90 km.

Script logo