Wodociąg Grupowy Pogórze zasilany jest z dwóch studni wgłębnych, który zaopatruje w wodę pitną mieszkańców w łącznej ilości około 5.000 osób z miejscowości Pogórze, Frącki, Górka Prudnicka, Brzeźnica, Łącznik, Chrzelice, Grabina, Otoki, Śmicz, Dębina, Mokra. Długość sieci wodociągowej na tym obszarze wynosi 40,5 km. Średni pobór wody na obszarze tego wodociągu wynosi około 105 000 m3

Script logo