Zakres czynności wykonywanych przez dział Zarządzania Nieruchomościami obejmuje:

  • utrzymanie w należytym porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynków służących do  wspólnego użytku właścicieli we Wspólnotach i najemców lokali , terenów przyległych nieruchomości
  • zapewnienie dla budynków Wspólnot Mieszkaniowych energii elektrycznej, energii cieplnej, bieżącej wody zimniej, odprowadzania nieczystości płynnych (w przypadku istnienia szamb - wywozu nieczystości płynnych) i wywozu nieczystości stałych
  • zapewnienie ochrony technicznej i sprawnego działania instalacji i urządzeń technicznych przeznaczonych do wspólnego użytku najemców lokali w częśćiach wspólnych we Wspólnotach Mieszkaniowych (np. Usług kominiarskich i innych usług związanych z funkcjonowaniem nieruchomości w tym urządzeń technicznych)
  • zlecanie bieżącej konserwacji i bieżących napraw budynków
  • usuwanie awarii i ich skutków w zasobach mieszkaniowych oraz na nieruchomościach Wspólnot Mieszkaniowych w ramach indywidualnych umów.
  • ubezpieczenie budynków i terenów przyległych

Kontakt z działem - tel. +48 77 438 76 43 lub +48 77 438 73 94  wewn. 21


Licencjonowany Zarządca Nieruchomościami
Semerga Roman

tel. kom. +48 600 937 767

Script logo